REGULAR DECISION ӨРГӨДӨЛ ХААГДАХАД

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Хүчирхэг хүн бол хүсэл эрмэлзэл дээрээ тулгуурлан, Hard Skills буюу “би” төвтэй, Soft Skills буюу “бид” төвтэй чадваруудыг эзэмшсэн, бид махбод, сэтгэл санаагаараа эрүүл чийрэг,  нийгэмдээ эерэг нөлөөллийг түгээдэг хүн юм.

Брошур татах

Elf Education, Томүжин, Хүмүүн сургуулийн хөтөлбөр, элсэлтийн мэдээллийг брошур татаж үзнэ үү.